Cart

No products in the cart.

Kategorie Produktów

Pompa Ciepła Wodna

Masz pytanie? Napisz do nas!


Skontaktuj się z doradcą klienta:

Zadzwoń: +48 575 253 896

dominik@kotlypompy.pl

Pon - Sob: 08:00 - 19:00

Czym jest wodna pompa ciepła?

Wodna pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym energię ze źródła wody do produkcji ciepła. Pracuje na zasadzie transferu ciepła z jednego miejsca do drugiego przy użyciu wody jako nośnika. Pobiera ciepło z wody źródłowej, takiej jak jezioro, rzeka czy studnia, i przekazuje je do systemu grzewczego w budynku. Woda źródłowa musi mieć odpowiednią temperaturę i być dostępna w odpowiedniej ilości. Wodna pompa ciepła jest energooszczędnym rozwiązaniem, ponieważ wykorzystuje energię odnawialną zamiast opierać się na spalaniu paliw kopalnych. Działa na zasadzie cyklu termodynamicznego, który obejmuje parowanie, sprężanie, kondensację i rozprężanie czynnika chłodniczego. Woda ze źródła jest przepompowywana przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło do czynnika chłodniczego. Następnie czynnik chłodniczy jest sprężany, co podnosi jego temperaturę.

Ciepło zgromadzone w czynniku jest przekazywane do systemu grzewczego budynku poprzez kolejny wymiennik ciepła. Po oddaniu ciepła czynnik chłodniczy ulega kondensacji i jest rozprężany, gotowy do przyjęcia ciepła z wody źródłowej ponownie. Wodna pompa ciepła może być stosowana zarówno do ogrzewania budynków, jak i do produkcji ciepłej wody użytkowej. Jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery.
Wymaga jednak odpowiedniego źródła wody, które musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wodna pompa ciepła może być także wykorzystywana do chłodzenia budynków poprzez odwrócenie cyklu termodynamicznego.
Woda ze źródła chłodzącego jest wówczas wykorzystywana do odprowadzania ciepła z budynku do otoczenia.

Wodna pompa ciepła jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Może być stosowana zarówno w nowych budynkach, jak i w modernizacji istniejących systemów grzewczych.
Wydajność wodnej pompy ciepła zależy od temperatury wody źródłowej oraz zapotrzebowania na ciepło w budynku. W niektórych regionach, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, mogą być stosowane także inne rodzaje pomp ciepła, takie jak gruntowe czy powietrzne. Wodna pompa ciepła może przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jak działa wodna pompa ciepła?

Wodna pompa ciepła działa na zasadzie wykorzystania energii cieplnej zawartej w wodzie jako źródła ciepła. Pobiera wodę z dostępnego źródła, takiego jak jezioro, rzeka czy studnia. Ciepło zawarte w wodzie jest przekazywane do czynnika chłodniczego znajdującego się wewnątrz pompy.
Czynnik chłodniczy jest zwykle substancją o niskim wrzeniu, która umożliwia efektywne przeniesienie ciepła. Pod wpływem podwyższonej temperatury, czynnik chłodniczy paruje, absorbując ciepło z wody.
Para czynnika jest następnie sprężana, co podnosi jej temperaturę jeszcze bardziej. Ciepło zgromadzone w parze jest przekazywane do układu grzewczego budynku. Po oddaniu ciepła, para czynnika jest skraplana, a następnie rozprężana, przygotowując ją do kolejnego cyklu. Woda, która oddała ciepło, jest odprowadzana z powrotem do źródła, gdzie może się zregenerować. Proces ten jest powtarzany cyklicznie, umożliwiając ciągłą produkcję ciepła.


Wodna pompa ciepła może być również wykorzystywana do chłodzenia budynku, odwracając proces termodynamiczny. Woda zewnętrzna pełni wtedy rolę chłodziwa, które odprowadza ciepło z budynku do otoczenia. Efektywność wodnej pompy ciepła zależy od temperatury wody źródłowej i różnicy temperatur między wodą źródłową a układem grzewczym. Jest to ekologiczne rozwiązanie, ponieważ korzysta z odnawialnego źródła energii i nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Wodne pompy ciepła są coraz bardziej popularne ze względu na swoją efektywność energetyczną i niskie koszty eksploatacyjne. Mogą być stosowane w różnych typach budynków, zarówno nowych, jak i podczas modernizacji istniejących systemów grzewczych.

Wodna pompa ciepła - zalety i wady

Wodna pompa ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które wykorzystuje energię odnawialną ze źródła wody do efektywnego ogrzewania i chłodzenia budynków. Posiada wiele zalet, ale również niektóre wady, które warto wziąć pod uwagę przy rozważaniu zastosowania tego systemu.

Zalety:

 1. Energooszczędność: Wodna pompa ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych systemów grzewczych dostępnych na rynku. Wykorzystuje odnawialne źródło energii – wodę, co przekłada się na znaczne oszczędności energii i obniżenie rachunków za ogrzewanie.

 2. Ekologiczność: Wodna pompa ciepła nie emituje spalin ani szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Jest to zatem przyjazne dla klimatu rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia budynków.

 3. Uniwersalność zastosowania: Wodne pompy ciepła mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach, jak i w modernizacji istniejących systemów grzewczych. Są również elastyczne, umożliwiając zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynków w zależności od potrzeb.

 4. Długotrwała żywotność: Wodne pompy ciepła są zwykle dobrze zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości komponentów. Przy odpowiedniej konserwacji i regularnym serwisowaniu mogą służyć przez wiele lat, co przekłada się na oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej.

Wady:

 1. Wymóg odpowiedniego źródła wody: Wodna pompa ciepła wymaga dostępu do odpowiedniego źródła wody, takiego jak jezioro, rzeka czy studnia. W niektórych przypadkach może być trudne lub kosztowne zapewnić odpowiednią jakość i ilość wody.

 2. Wysoki koszt początkowy: Instalacja wodnej pompy ciepła może wiązać się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Jednak długoterminowe oszczędności energii mogą zrekompensować ten wydatek.

 3. Konieczność systemu grzewczego: Wodna pompa ciepła musi być połączona z systemem grzewczym w budynku, takim jak ogrzewanie podłogowe lub grzejniki. Jeśli istniejący system grzewczy wymaga modyfikacji lub wymiany, może to zwiększyć koszty instalacji.

 4. Zależność od warunków zewnętrznych: Efektywność wodnej pompy ciepła może być uzależniona od temperatury wody źródłowej i różnicy temperatur między wodą źródłową a układem grzewczym. W okresach niskich temperatur lub ograniczonej dostępności wody źródłowej, wydajność systemu może być niższa.

Podsumowując, wodna pompa ciepła stanowi efektywne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia budynków. Oferuje znaczne oszczędności energii i minimalny negatywny wpływ na środowisko. Jednakże, konieczność dostępu do odpowiedniego źródła wody i inwestycja początkowa są czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego systemu.

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Wybór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej wydajności i komfortu w Twoim domu lub miejscu pracy. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła:

 1. Wielkość i rodzaj budynku: Pierwszym krokiem jest określenie, jak dużą moc grzewczą i chłodzącą potrzebuje Twój budynek. To zależy od wielkości, izolacji, układu pomieszczeń i lokalizacji. Ważne jest również rozważenie, czy pompa ciepła będzie używana tylko do ogrzewania, czy również do chłodzenia.

 2. Efektywność energetyczna: Sprawdź klasę energetyczną pompy ciepła. Wybierz urządzenie o wysokiej efektywności, oznaczonej symbolem SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla chłodzenia i SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) dla ogrzewania. Im wyższe wartości, tym bardziej energooszczędne będzie urządzenie.

 3. Rodzaj pompy ciepła: Zastanów się, jaki rodzaj pompy ciepła najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Czy preferujesz pompę ciepła powietrzną, geotermalną, wodną czy aerotermiczną? Każdy rodzaj ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dopasować go do warunków lokalowych, dostępności zasobów i budżetu.

 4. Marka i jakość: Wybierz pompę ciepła renomowanego producenta, który oferuje niezawodne produkty. Przeczytaj opinie innych klientów i sprawdź rankingi pompy ciepła dostępne na rynku. Wysoka jakość urządzenia zapewni długotrwałą wydajność i niezawodność.

 5. Dodatkowe funkcje i technologie: Sprawdź, jakie dodatkowe funkcje oferuje pompa ciepła. Czy posiada inteligentne sterowanie, które umożliwia zdalne zarządzanie i programowanie? Czy ma zaawansowane systemy monitoringu i diagnozowania awarii? Czy jest kompatybilna z innymi systemami domowymi, takimi jak inteligentne termostaty?

 6. Gwarancja i wsparcie posprzedażowe: Skoncentruj się na pompach ciepła, które są objęte solidną gwarancją producenta. Dodatkowo, sprawdź, czy producent oferuje wsparcie posprzedażowe, takie jak serwis i dostępność części zamiennych.

 7. Konsultacja z ekspertem: Jeśli jesteś niepewny lub potrzebujesz szczegółowych porad, skonsultuj się z doświadczonym specjalistą od pomp ciepła. Osoba ta pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiąz

Jakie są koszty instalacji wodnej pompy ciepła?

 1. Koszt inwestycyjny: Koszt wodnej pompy ciepła obejmuje zakup i instalację samego systemu, w tym pomp, wymienników ciepła i sterowników. Koszt ten może być wyższy niż tradycyjne systemy grzewcze, ale może być częściowo zrekompensowany przez długoterminowe oszczędności energii.

 2. Koszty infrastrukturalne: Dodatkowe koszty mogą wynikać z konieczności wykonania infrastruktury, takiej jak studnie głębinowe, pompowanie wody lub stworzenie odpowiednich warunków dla źródła wody, jeśli nie jest ono już dostępne.

 3. Koszt energii elektrycznej: Wodna pompa ciepła wymaga energii elektrycznej do napędu pomp i innych elementów. Koszt ten zależy od cen energii elektrycznej w danym regionie i od zużycia energii przez samą pompę.

 4. Koszty konserwacji i serwisu: W celu utrzymania optymalnej wydajności wodnej pompy ciepła, konieczne jest regularne serwisowanie i konserwacja. Koszty te obejmują inspekcje, czyszczenie i ewentualne naprawy, które mogą się różnić w zależności od lokalnego rynku usług serwisowych.

 5. Efektywność i warunki zewnętrzne: Koszty użytkowania wodnej pompy ciepła zależą również od jej efektywności i warunków zewnętrznych. Wydajność systemu może być zależna od temperatury wody źródłowej i różnicy temperatur między wodą źródłową a układem grzewczym. W okresach niskich temperatur lub ograniczonej dostępności wody źródłowej, zużycie energii może wzrosnąć.

Podsumowując, koszty wodnej pompy ciepła składają się z kosztów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, energii elektrycznej, konserwacji i serwisu. Dodatkowo, efektywność i warunki zewnętrzne mogą wpływać na koszty użytkowania. Warto skonsultować się z lokalnymi dostawcami i specjalistami, aby uzyskać dokładniejszą ocenę kosztów związanych z konkretnym projektem wodnej pompy ciepła

Wdona pompa ciepła - jak to zrobić?

Wodna pompa ciepła jest kompleksowym systemem, który wymaga odpowiedniego planowania, projektowania i instalacji. Oto długie omówienie procesu, jak zainstalować wodną pompę ciepła:

 1. Ocena warunków i źródła wody: Pierwszym krokiem jest dokładna ocena warunków i dostępności odpowiedniego źródła wody. Może to być jezioro, rzeka, studnia lub inny zbiornik wodny. Ważne jest, aby sprawdzić dostępność wody o odpowiedniej temperaturze i ilości, która spełnia wymagania wodnej pompy ciepła.

 2. Projekt systemu: Następnie należy przystąpić do projektowania systemu wodnej pompy ciepła. Współpraca z doświadczonym projektantem lub specjalistą ds. pomp ciepła może być niezwykle wartościowa. Projekt obejmuje wybór odpowiednich pomp, wymienników ciepła, sterowników oraz zaplanowanie infrastruktury i układu grzewczego w budynku.

 3. Zakup i instalacja: Po zatwierdzeniu projektu można przystąpić do zakupu niezbędnych komponentów, w tym pomp, wymienników ciepła, rur, zbiorników i sterowników. Warto wybierać wysokiej jakości produkty, które zapewnią niezawodność i efektywność systemu. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, którego doświadczenie i wiedza gwarantują prawidłowy montaż.

 4. Podłączenie do systemu grzewczego: Wodna pompa ciepła musi być odpowiednio podłączona do systemu grzewczego budynku. Może to obejmować połączenie z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami lub systemem do produkcji ciepłej wody użytkowej. Wymagane jest również doprowadzenie i odprowadzenie wody z odpowiednich punktów w pobliżu źródła wody.

 5. Testowanie i optymalizacja: Po zakończeniu instalacji, system wodnej pompy ciepła musi być poddany testom i optymalizacji. Należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty działają poprawnie, czy transfer ciepła jest skuteczny, a układ grzewczy działa zgodnie z oczekiwaniami. W razie potrzeby można dostosować ustawienia i parametry systemu, aby zapewnić optymalną wydajność.

 6. Regularna konserwacja i serwis: Aby utrzymać wodną pompę ciepła w optymalnym stanie, konieczna jest regularna konserwacja i serwisowanie. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czyszczenia, sprawdzania i konserwacji poszczególnych komponentów. Regularne przeglądy i serwisowanie pomogą w wykryciu ewentualnych problemów i utrzymaniu wydajności systemu na najwyższym poziomie.

Warto pamiętać, że instalacja wodnej pompy ciepła jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W przypadku braku doświadczenia w tej dziedzinie zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistami, którzy pomogą w odpowiednim dobraniu, projektowaniu i instalacji systemu. Działając zgodnie z zasadami i korzystając z usług wykwalifikowanych specjalistów, można mieć pewność, że wodna pompa ciepła będzie działać efektywnie i niezawodnie, przyczyniając się do oszczędności energii i ochrony środowiska.

Tabela szacunkowych kosztów instalacji wodnej pompy ciepła - dom 120m2

KomponentKoszt szacunkowy
Pompa ciepła10 000 – 15 000 zł
Wymiennik ciepła3 000 – 5 000 zł
Sterownik1 000 – 3 000 zł
Infrastruktura (rury, zbiorniki)3 000 – 5 000 zł
Instalacja i montaż5 000 – 10 000 zł
Koszty infrastrukturalne5 000 – 10 000 zł
Koszty elektryczne2 000 – 4 000 zł
Konserwacja i serwis500 – 1 000 zł/rok
Łączny szacunkowy koszt29 500 – 53 000 zł

FAQ

Czym jest pompa ciepła i jak działa?

Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło z jednego miejsca do drugiego, używając niewielkiej ilości energii. Działa na zasadzie odwróconego procesu chłodzenia, zbierając ciepło z otoczenia (np. z gruntu, wody czy powietrza) i przenosząc go do wnętrza budynku, by zapewnić ogrzewanie. Pompy ciepła mogą także dostarczać ciepłą wodę użytkową i chłodzenie w miesiącach letnich.

Jakie są zalety korzystania z pomp ciepła?

Odpowiedź: Pompy ciepła są bardzo efektywne energetycznie – mogą dostarczyć więcej energii cieplnej, niż zużywają energii elektrycznej. Dzięki temu są one kosztowo efektywne, a także przyjazne dla środowiska, ponieważ redukują emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, pompy ciepła są wszechstronne i mogą dostarczać ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową.

Czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem dla każdego domu?

Wybór pompy ciepła zależy od wielu czynników, w tym klimatu, typu budynku, izolacji i dostępności źródeł ciepła. Pompy ciepła są najbardziej efektywne w umiarkowanych klimatach, gdzie temperatura otoczenia rzadko spada poniżej zera. W domach dobrze izolowanych pompy ciepła mogą zapewnić całość potrzebnego ogrzewania.

Jakie są koszty związane z instalacją i eksploatacją pompy ciepła?

Koszty instalacji pompy ciepła mogą być wyższe niż tradycyjnych systemów ogrzewania, ale długoterminowe koszty eksploatacji są zazwyczaj niższe dzięki wysokiej efektywności energetycznej. Koszty te zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, wielkość domu, klimat i ceny energii.

Czy pompy ciepła wymagają regularnej konserwacji?

Tak, podobnie jak inne systemy ogrzewania, pompy ciepła wymagają regularnej konserwacji, aby działać optymalnie i efektywnie. Zaleca się przeprowadzanie rocznego przeglądu przez profesjonalnego serwisanta, który sprawdzi i oczyści system, sprawdzi czy nie ma wycieków i sprawdzi ogólną wydajność systemu.

5/5 - (5 votes)