Cart

No products in the cart.

Kategorie Produktów

Pompa Ciepła Solarno Wodna

No products were found matching your selection.

Masz pytanie? Napisz do nas!


Skontaktuj się z doradcą klienta:

Zadzwoń: +48 575 253 896

dominik@kotlypompy.pl

Pon - Sob: 08:00 - 19:00

Czym jest solarno wodna pompa ciepła?

Solarno-wodna pompa ciepła to zaawansowane technologicznie urządzenie, które integruje energię słoneczną i energię cieplną zawartą w wodzie w celu dostarczania efektywnego i ekologicznego systemu ogrzewania. Wykorzystuje ona energię słoneczną do generowania ciepła, które jest następnie przenoszone do wody, dzięki czemu można efektywnie ogrzewać budynki oraz dostarczać ciepłą wodę użytkową. Główną zasadą działania solarno-wodnej pompy ciepła jest wykorzystanie paneli słonecznych do pozyskiwania energii ze słońca. Panele te przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, która jest następnie wykorzystywana do zasilania pompy ciepła. Pompa ciepła pobiera energię z powietrza, ziemi lub wody i podnosi jej temperaturę, aby dostarczyć ciepło do systemu grzewczego budynku.

Najważniejszą zaletą solarno-wodnej pompy ciepła jest jej wysoka efektywność energetyczna. Energia słoneczna jest darmowa i nieograniczona, co oznacza, że system ten może przyczynić się do znacznych oszczędności na rachunkach za energię. Ponadto, solarno-wodna pompa ciepła jest również przyjazna dla środowiska, ponieważ nie emituje zanieczyszczeń ani szkodliwych substancji do atmosfery. Inną zaletą solarno-wodnej pompy ciepła jest jej wszechstronność. Może być stosowana zarówno w nowo budowanych domach, jak i w istniejących systemach grzewczych, umożliwiając konwersję na bardziej ekologiczne i efektywne źródło ciepła. Ponadto, solarno-wodne pompy ciepła są zwykle wyposażone w systemy magazynowania energii, co oznacza, że nadwyżki energii mogą być przechowywane i wykorzystywane w okresach niższego nasłonecznienia.

Warto również podkreślić, że solarno-wodna pompa ciepła może być stosowana nie tylko do ogrzewania, ale także do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Działa wtedy w sposób odwrotny, pobierając ciepło z budynku i odprowadzając je do ziemi lub wody, co pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku. Podsumowując, solarno-wodna pompa ciepła stanowi innowacyjne rozwiązanie, które łączy energię słoneczną i energię cieplną zawartą w wodzie, aby dostarczyć efektywne, ekologiczne i oszczędne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia budynków. Jej wysoka efektywność energetyczna, przyjazność dla środowiska i wszechstronność sprawiają, że jest to coraz popularniejszy wybór w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywnego użytkowania ciepła.

Jak działa solarno wodna pompa ciepła?

Solarno-wodna pompa ciepła to zaawansowane urządzenie, które wykorzystuje energię słoneczną do produkcji ciepła, niezależnie od tego, czy słońce świeci bezpośrednio czy za pośrednictwem chmur. Działa na podobnej zasadzie jak tradycyjna pompa ciepła, ale z dodatkowym elementem w postaci paneli słonecznych, które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną.

Oto podstawowy proces, w jaki działa solarno-wodna pompa ciepła:

 1. Pozyskiwanie energii słonecznej: Panele słoneczne są zamontowane na dachu budynku lub w innym dogodnym miejscu, które ma dostęp do światła słonecznego. Panele te składają się z fotowoltaicznych ogniw, które absorbuje promieniowanie słoneczne i przekształca je w energię elektryczną.

 2. Konwersja energii słonecznej na energię elektryczną: Wyprodukowana energia elektryczna jest przesyłana do solarno-wodnej pompy ciepła. W niektórych przypadkach może być również wykorzystywana do zasilania innych urządzeń elektrycznych w budynku.

 3. Pobieranie energii cieplnej z wody: Solarno-wodna pompa ciepła wykorzystuje wodę jako główne źródło energii cieplnej. Może ona być pobierana z pobliskiego źródła wodnego, takiego jak jezioro, rzeka czy studnia. Woda musi mieć odpowiednią temperaturę, aby mogła dostarczyć ciepło do pompy ciepła.

 4. Proces chłodzenia i ogrzewania: Gdy energia elektryczna i energia cieplna są dostępne, pompa ciepła rozpoczyna swój proces. W kompresorze energia elektryczna jest wykorzystywana do sprężania czynnika chłodzącego (zwykle jest to gaz), co podnosi jego temperaturę. Następnie, ten gorący czynnik chłodzący przekazuje swoje ciepło do wody, która przechodzi przez wymiennik ciepła.

 5. Transport ciepła do systemu grzewczego: Ciepła woda jest przesyłana do systemu grzewczego budynku, gdzie może być wykorzystywana do ogrzewania powietrza w systemie HVAC, podgrzewania podłóg, podgrzewania wody użytkowej i innych zastosowań związanych z ciepłem.

 6. Cykl chłodzenia: W przypadku potrzeby chłodzenia, solarno-wodna pompa ciepła działa w odwrotny sposób. Absorbuje ciepło z budynku i odprowadza je do wody, co powoduje ochłodzenie powietrza w systemie HVAC i utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach.

Solarno-wodna pompa ciepła jest zazwyczaj wyposażona w inteligentny sterownik, który monitoruje i reguluje cały proces, dostosowując pracę pompy do bieżących warunków pogodowych i zapewniając optymalne wykorzystanie energii słonecznej. Dzięki temu system ten jest wydajny i daje możliwość oszczędności na kosztach energii, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii.

Solarno wodna pompa ciepła - zalety i wady

Zalety:

 1. Efektywność energetyczna: Solarno-wodna pompa ciepła jest bardzo efektywnym rozwiązaniem, ponieważ wykorzystuje darmową energię słoneczną do produkcji ciepła. Dzięki temu może znacznie obniżyć koszty związane z ogrzewaniem i chłodzeniem budynku.

 2. Odnawialne źródło energii: Solarno-wodna pompa ciepła opiera się na energii słonecznej, która jest odnawialnym źródłem energii. Wykorzystując tę energię, pompa ciepła zmniejsza zależność od tradycyjnych paliw kopalnych, przyczyniając się do ochrony środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 3. Wielofunkcyjność: Solarno-wodna pompa ciepła może być wykorzystywana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. Działa również jako system podgrzewania wody użytkowej, co sprawia, że jest wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb cieplnych w budynku.

 4. Długoterminowe oszczędności: Chociaż inwestycja w solarno-wodną pompę ciepła może być wyższa na początku, długoterminowo pozwala ona na oszczędności na rachunkach za energię. Korzystanie z darmowej energii słonecznej znacząco redukuje koszty eksploatacji i zwraca się w dłuższej perspektywie czasowej.


Wady:

 1. Wymagane duże powierzchnie paneli słonecznych: Aby uzyskać wystarczającą ilość energii słonecznej, solarno-wodna pompa ciepła wymaga odpowiednio dużych powierzchni paneli słonecznych. W niektórych przypadkach może to stanowić wyzwanie, szczególnie w przypadku niewielkich działek budowlanych lub budynków o ograniczonej przestrzeni dostępnej na instalację paneli.

 2. Zależność od warunków pogodowych: Efektywność solarno-wodnej pompy ciepła jest w dużej mierze uzależniona od warunków pogodowych, takich jak nasłonecznienie. W dniach pochmurnych lub w okresach niewielkiej ilości światła słonecznego wydajność systemu może być ograniczona.

 3. Konieczność dodatkowego zasilania: Solarno-wodna pompa ciepła wymaga dostępu do energii elektrycznej do zasilania kompresora i innych elementów elektrycznych. W przypadku niewystarczającego nasłonecznienia może być konieczne korzystanie z sieci elektroenergetycznej, co może wpłynąć na koszty eksploatacji.

 4. Wymagania dotyczące instalacji: Instalacja solarno-wodnej pompy ciepła może wymagać pewnych zmian w budynku i jego infrastrukturze. Może to obejmować montaż paneli słonecznych, wymianę istniejącego systemu grzewczego lub dopasowanie instalacji wodociągowej. W związku z tym, instalacja może być kosztowna i czasochłonna.

 

 

Jakie są koszty instalacji solarno wodnej pompy ciepła?

 1. Koszt zakupu i instalacji: Koszt solarno-wodnej pompy ciepła składa się z kosztu samego urządzenia oraz kosztów związanych z instalacją. Cena urządzenia może się różnić w zależności od producenta, modelu i funkcji dodatkowych. Koszty instalacji obejmują m.in. montaż paneli słonecznych, połączenie z siecią wodociągową i systemem grzewczym budynku. Warto pamiętać, że indywidualne warunki budowlane mogą wpływać na koszty instalacji.

 2. Powierzchnia paneli słonecznych: Koszt solarno-wodnej pompy ciepła zależy od liczby i wielkości paneli słonecznych potrzebnych do pozyskania wystarczającej ilości energii słonecznej. Im większa powierzchnia paneli słonecznych, tym wyższy koszt instalacji. Konieczność dostosowania ich do dostępnej przestrzeni na dachu lub w innym miejscu może wpływać na koszty.

 3. Wydajność systemu: Koszty solarno-wodnej pompy ciepła są również związane z jej wydajnością. Bardziej zaawansowane modele mogą oferować większą efektywność energetyczną i wydajniejsze przekształcanie energii słonecznej w ciepło. Jednak koszt tych bardziej zaawansowanych systemów może być wyższy w porównaniu do standardowych modeli.

 4. Dotacje i wsparcie finansowe: W niektórych krajach istnieją programy rządowe lub lokalne inicjatywy, które oferują dotacje, ulgi podatkowe lub inne formy wsparcia finansowego dla instalacji solarnych systemów grzewczych, w tym solarno-wodnych pomp ciepła. Zależnie od regionu, takie wsparcie może znacznie zmniejszyć koszty zakupu i instalacji.

 5. Długo-terminowe oszczędności: Pomimo początkowych kosztów, solarno-wodna pompa ciepła może przynieść długoterminowe oszczędności na rachunkach za energię. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, która jest bezpłatna i odnawialna, system ten może znacząco obniżyć koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Przy odpowiednim projektowaniu i konserwacji, solarno-wodna pompa ciepła może być opłacalnym długoterminowym rozwiązaniem.

Warto pamiętać, że koszty solarno-wodnej pompy ciepła mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków i potrzeb budynku, lokalizacji geograficznej oraz dostępnych technologii i wsparcia finansowego. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zakupu i instalacji solarno-wodnej pompy ciepła, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą, który dokładnie oceni wymagania i koszty związane z danym projektem.

Solarno wodna pompa ciepła - jak to zrobić?

Solarno-wodna pompa ciepła jest zaawansowanym systemem, który łączy energię słoneczną i energię cieplną zawartą w wodzie w celu dostarczenia efektywnego i ekologicznego źródła ciepła. Oto ogólny opis procesu instalacji solarno-wodnej pompy ciepła:

 1. Ocena warunków budynku: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie profesjonalnej oceny warunków budynku. Specjalista ds. energii odnawialnych lub instalator pompy ciepła oceni aspekty takie jak lokalizacja budynku, dostęp do światła słonecznego, dostępność wody i warunki gruntowe. Na podstawie tych ocen można określić, czy solarno-wodna pompa ciepła jest odpowiednim rozwiązaniem dla danego budynku.

 2. Projektowanie systemu: Na podstawie oceny warunków budynku przystępuje się do projektowania solarno-wodnej pompy ciepła. Wymaga to określenia odpowiedniej wielkości pompy ciepła, ilości i rozlokowania paneli słonecznych oraz planowania układu wodnego w budynku. Ważne jest również uwzględnienie systemu magazynowania energii, jeśli taki jest potrzebny, aby przechowywać nadwyżki energii słonecznej.

 3. Instalacja paneli słonecznych: Paneli słonecznych należy zamontować na dachu budynku lub w innym miejscu, które jest odpowiednio nasłonecznione przez większość dnia. Montaż paneli musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, a panele powinny być skierowane w optymalny sposób, aby uzyskać jak największe nasłonecznienie.

 4. Instalacja pompy ciepła: Kolejnym krokiem jest instalacja solarno-wodnej pompy ciepła. Pompa ciepła będzie miała wymagania co do swojego umiejscowienia, takie jak miejsce na zewnętrznej jednostce, dostęp do wody źródłowej i systemu wodociągowego. Instalacja musi być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednimi przepisami technicznymi.

 5. Połączenie systemu: Po zainstalowaniu paneli słonecznych i pompy ciepła, następnym krokiem jest połączenie obu systemów. To obejmuje montaż rur, pomp i wymienników ciepła, które umożliwiają przepływ ciepłej wody między panelem słonecznym, pompą ciepła a systemem grzewczym w budynku. Wymagane jest również połączenie z siecią wodociągową i systemem grzewczym w budynku.

 6. Testowanie i uruchomienie: Po zakończeniu instalacji następuje testowanie całego systemu. Specjaliści sprawdzą, czy wszystkie elementy są poprawnie połączone, czy pompa ciepła działa prawidłowo, czy energia słoneczna jest odpowiednio wykorzystywana. Po udanym teście system jest uruchamiany, a użytkownik otrzymuje instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

Tabela szacunkowych kosztów instalacji solarno wodnej pompy ciepła - Dom 120m2

PozycjaSzacunkowy koszt
Solarno-wodna pompa ciepła (w tym panel słoneczny i pompa ciepła)15 000 – 25 000 zł
Instalacja paneli słonecznych10 000 – 20 000 zł
Instalacja pompy ciepła5 000 – 10 000 zł
Koszty dodatkowe (materiały, rury, kontrolery, magazynowanie energii itp.)5 000 – 10 000 zł
Łączny szacunkowy koszt35 000 – 65 000 zł

Warto pamiętać, że powyższe koszty są jedynie szacunkowe i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak region, dostępność produktów, konkretna konfiguracja systemu, wymagane prace instalacyjne oraz ewentualne dotacje lub wsparcie finansowe. Przed podjęciem decyzji dotyczącej instalacji solarno-wodnej pompy ciepła zawsze zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą, który przeprowadzi szczegółową ocenę i przedstawi dokładny kosztorys uwzględniający indywidualne warunki budynku i lokalizacji.

FAQ

Czym jest pompa ciepła i jak działa?

Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi ciepło z jednego miejsca do drugiego, używając niewielkiej ilości energii. Działa na zasadzie odwróconego procesu chłodzenia, zbierając ciepło z otoczenia (np. z gruntu, wody czy powietrza) i przenosząc go do wnętrza budynku, by zapewnić ogrzewanie. Pompy ciepła mogą także dostarczać ciepłą wodę użytkową i chłodzenie w miesiącach letnich.

Jakie są zalety korzystania z pomp ciepła?

Odpowiedź: Pompy ciepła są bardzo efektywne energetycznie – mogą dostarczyć więcej energii cieplnej, niż zużywają energii elektrycznej. Dzięki temu są one kosztowo efektywne, a także przyjazne dla środowiska, ponieważ redukują emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, pompy ciepła są wszechstronne i mogą dostarczać ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową.

Czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem dla każdego domu?

Wybór pompy ciepła zależy od wielu czynników, w tym klimatu, typu budynku, izolacji i dostępności źródeł ciepła. Pompy ciepła są najbardziej efektywne w umiarkowanych klimatach, gdzie temperatura otoczenia rzadko spada poniżej zera. W domach dobrze izolowanych pompy ciepła mogą zapewnić całość potrzebnego ogrzewania.

Jakie są koszty związane z instalacją i eksploatacją pompy ciepła?

Koszty instalacji pompy ciepła mogą być wyższe niż tradycyjnych systemów ogrzewania, ale długoterminowe koszty eksploatacji są zazwyczaj niższe dzięki wysokiej efektywności energetycznej. Koszty te zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, wielkość domu, klimat i ceny energii.

Czy pompy ciepła wymagają regularnej konserwacji?

Tak, podobnie jak inne systemy ogrzewania, pompy ciepła wymagają regularnej konserwacji, aby działać optymalnie i efektywnie. Zaleca się przeprowadzanie rocznego przeglądu przez profesjonalnego serwisanta, który sprawdzi i oczyści system, sprawdzi czy nie ma wycieków i sprawdzi ogólną wydajność systemu.

5/5 - (5 votes)